DEMANAR PRESSUPOST

serveis tècnics:

  • Valoracions de tot tipus de béns immobles
  • Valoració de béns en separacions matrimonials
  • Bens per a testamentaries, tant prèvia a la defunció com posterior per assignació de lots als adjudicataris del testament
  • Prevaloracions (100€*), de tot tipus de bens immobles
  • Valoracions per a avals Agencia Tributaria
  • Taxació pericial contradictòria per justificar valors per no pagar plusvàlua municipal en cas de pèrdua de valor
  • Realització d’informes i certificats tècnics (60€*)
  • Cèdules d’Habitabilitat (90€*+Taxa)
  • Certificats eficiència energètica d’un habitatge, local o oficina (120€*+Taxa) per a edificis complets veure tarifes
  • Estudis de mercat immobiliari (100€* x ús)
  • Assessorament en compravenda de solars, edificis, naus, oficines o habitatges
  • Assessorament urbanístic de finques
  • Peritatges judicials
  • ITE – Inspecció tècnica edificis
  • Divisions horitzontals
  • Tots els preus IVA no inclós