Es realitzen prevaloracions i / o estudis de valor de mercat o arrendament, per a béns immobles (solars, terrenys, edificis, habitatges, locals, oficines, naus, …).

DEMANAR PRESSUPOST

  • Es realitzen estudis de prevaloració i / o mercat (rendes i vendes) per a habitatges, oficines i locals en blocs plurifamiliars a 100 € * sense visita de l’immoble (tot Catalunya). El client ha de facilitar dades de l’immoble per realitzar la prevaloració en funció de les dades facilitades.
  • En cas de necessitar visita del tècnic tindrà un increment de 60 € * per la visita a l’entorn Metropolità, en zones més allunyades a definir prèviament amb pressupost.
  • La informació que ha de facilitar el client és: adreça completa de l’immoble, estat de conservació, reformes realitzades (antiguitat de la reforma, en quina zona s’ha realitzat la reforma i qualitats), superfície útil de l’immoble. Si s’adjunten fotografies i / o plànols millor per definir millor qualitats, estat de conservació i distribució.
  • El tipus d’informe que es realitza és la comparació de l’immoble en funció de les dades facilitades i / o obtinguts, comparant-los amb l’oferta existent en aquest moment d’immobles similars. Mètode de comparació.
  • Si es vol una pre-valoració d’edificis, naus, solars i qualsevol element no contemplat, haurà de realitzar consulta per facilitar pressupost.

DEMANAR PRESSUPOST