DEMANAR PRESSUPOST

serveis tècnics:

 • Valoracions de tot tipus de béns immobles
 • Valoració de béns en separacions matrimonials
 • Bens per a testamentaries, tant prèvia a la defunció com posterior per assignació de lots als adjudicataris del testament
 • Prevaloracions (100€*), de tot tipus de bens immobles
 • Valoracions per a avals Agencia Tributaria
 • Taxació pericial contradictòria per justificar valors per no pagar plusvàlua municipal en cas de pèrdua de valor
 • Realització d’informes i certificats tècnics (60€*)
 • Cèdules d’Habitabilitat (90€*+Taxa)
 • Certificats eficiència energètica d’un habitatge, local o oficina (120€*+Taxa) per a edificis complets veure tarifes
 • Estudis de mercat immobiliari (100€* x ús)
 • Assessorament en compravenda de solars, edificis, naus, oficines o habitatges
 • Assessorament urbanístic de finques
 • Peritatges judicials
 • ITE – Inspecció tècnica edificis
 • Divisions horitzontals
 • Tots els preus IVA no inclós